Sledujte svoj krvný tlak: Môžete sa vyhnúť mnohým ťažkostiam

Krvný tlak je jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich naše zdravie. Problémom však je nielen vysoký tlak, ale aj ten nízky.

Mnohí ľudia dokonca vôbec nevedia, že nemajú dobrý krvný tlak, pretože sa často neobjavia žiadne problémy. V rámci prevencie nebezpečných následkov ochorení srdca a krvného obehu je potrebná kontrola krvného tlaku najmenej raz za rok. To platí najmä pre osoby, ktorých predkovia mali problémy so srdcovými ochoreniami. Krvný tlak si môžete nechať zmerať u lekára, v lekárni, ale aj doma, ak máte vlastný tlakomer. Nie je to nič zložité, navyše tlakomer zoženiete v každej lekárni či výdajni zdravotníckych pomôcok.

Krvný tlak sa neustále mení podľa našich aktivít

V pokoji je nižší, pri pohybe a strese stúpa. Navyše u každého môže byť pri jednotlivých činnostiach rozdielny. Vplýva na to náš vek, pohlavie, hmotnosť aj výška. Je geneticky podmienený a zhoršuje sa nadváhou, prílišnou konzumáciou alkoholu, psychickou záťažou, ponáhľaním sa a podobne.

Bez správnej liečby sa hodnoty krvného tlaku zhoršujú. Čím viac krvný tlak stúpa, tým namáhavejšie musí srdce pracovať. Ak sa proti vysokému krvnému tlaku nepodniknú žiadne kroky, nastávajú ďalšie problémy, okrem iného stúpa aj riziko srdcového infarktu.

Zvýšené tlakové zaťaženie vedie okrem preťažovania srdca aj k zúženiu ciev. Špeciálne to postihuje mozgové, obličkové i očné cievy a cievy srdcového svalu. Výsledkom potom môže byť mŕtvica, infarkt alebo zlyhanie obličiek.

Ak sa vysoký krvný tlak zavčasu diagnostikuje a účinne lieči, spomínané riziko sa dá spoľahlivo znížiť. Vo väčšine prípadov je možné vysoký krvný tlak zmenou životného štýlu upraviť na relatívne normálne hodnoty.

K rizikovým faktorom a príčinám hypertenzie patrí:

  • Nadmerná konzumácia soli
  • Konzumácia alkoholu a fajčenie
  • Nedostatok pohybu a obezita
  • Nadmerný stres a napätie
  • Genetické predispozície
  • Nedostatok vápniku a horčíku
  • Drogy a niektoré lieky