Umenie

Folklórne zvyky a tradície na jar

Folklórne zvyky a tradície na jar

Jar je časom znovuzrodenia a krásneho prebúdzania prírody po dlhej a náročnej zime. Symbolizuje kolobeh života – od narodenia po smrť. Počas jari sa tak odkrýval ideálny priestor na množstvo zaujímavých ľudových tradícií a rituálov. Tie jednak súviseli s prekonaním zimných víchríc a očakávaním krásnej rozkvitnutej …

13. marca 2019 · Umenie
Mona Líza – famózne dielo od Leonarda da Vinciho

Mona Líza – famózne dielo od Leonarda da Vinciho

Záhadný portrét Mony Lízy sa aj v súčasnosti stáva predmetom rôznych dohadov. Odborných, ale rovnako aj špekulatívnych. Preto sa pri získavaní základných informácií o tomto veľdiele treba zamerať na dôveryhodnosť daných zdrojov. Monu Lízu vnímame ako záhadné, ba priam až “mýtické“ dielo slávneho …

8. decembra 2018 · Umenie
Kultové filmy, ktoré jednoducho musíte vidieť

Kultové filmy, ktoré jednoducho musíte vidieť

Film odráža rôzne aspekty a uhly pohľadu na vnímanie reality. Je reflexiou skutočných okamihov, ale pretavených do umeleckej podoby. Ide teda o ďalší prierez skúmania umenovedy. Na jej vnímanie i chápanie máme často odlišné názory. V otázkach hodnotných filmových diel dochádza často aj k protichodným odborným …

7. decembra 2018 · Umenie
Ruky ako prostriedok výroby

Ruky ako prostriedok výroby

Ľudia sa často trápia nad tým, čo je vhodné darovať svojim blízkym k sviatku. Každý človek je iný, mamu poteší kniha, kamarátku tričko, partnerku lístok do kina. Vraví sa však, že ak je niečo darované naozaj zo srdca, nezáleží na tom, čo …

15. septembra 2013 · Umenie
Stonehenge

Stonehenge

Aký obraz v mysli vás napadne pri pomyslení na Stonehenge? Zjaví sa vám pred očami kopa skál a kameňov, na ktoré sa dá pozerať len z väčšej vzdialenosti spoza plotu? Možno niektorým áno, no aké tajomstvo záhadné kamenné kruhy naozaj skrývajú? …

9. júna 2012 · Umenie
Románske umenie

Románske umenie

Ornamenty, vysoké stĺpy, plné oblúky, masívne klenby. Všetky tieto prvky sa spájajú s významným obdobím vo vývine architektúry, sochárstva, maliarstva a v neposlednom rade aj literatúry a nesú spoločné meno – románske umenie. Už podľa názvu je jasné, že sa autori …

8. júna 2012 · Umenie
Gotické umenie

Gotické umenie

Všetky smery umenia zasiahli ako maliarstvo, tak aj sochárstvo, architekrútu i literatúru. Inak to nebolo ani v prípade nasledovníka románskeho umenia, ktorý sa začal formovať vo Francúzsku v polovici dvanásteho a pretrvával až do konca pätnásteho storočia. Reč je o gotickom …

8. júna 2012 · Umenie
Sedem divov sveta

Sedem divov sveta

Sedem divov starovekého sveta Sú najzaujímavejšie stavby, ktoré vznikli v staroveku v oblasti Stredozemného mora a na Strednom východe. Za ich zápis ako divov sveta vďačia gréckemu spisovateľovi menom Antipatros. Tento muž spísal zoznam stavieb, ktoré v ňom vzbudzovali dokonalosť. Zoznam …

12. mája 2012 · Umenie
Tetovanie

Tetovanie

Tetovanie patrí do kategórie „bodyart“ spolu s pirsingom, bodypaintingom a skarifikáciou. Ide o technológiu, pri ktorej sa pomocou ostrého nástroja pod kožu dostáva farbivo (netoxický tuš). Nikto nevie kedy sa potetoval prvý človek. Existujú však domorodé národy v ktorých by sa …

12. mája 2012 · Umenie, Zdravie a krása
Slovenské národné divadlo

Slovenské národné divadlo

Slovenské národné divadlo je kultúrnou inštitúciou, na ktorú môžu byť Slováci právom hrdí. Jeho história siaha do obdobia roku 1920, teda po vzniku prvej česko-slovenskej republiky a so svojimi tromi zložkami si udržuje status kvality a vysokej úrovne. Súčasťou divadla je …

11. mája 2012 · Umenie