Vplyv moderných technológií na človeka

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako na vás konkrétne vplývajú všetky technologické vymoženosti, ktoré bežne dennodenne používate? Myslíte si, že vás ich prítomnosť ovplyvňuje alebo nemajú na vaše fungovanie a zdravie žiadny viditeľný vplyv? Technológie sú všade vôkol nás a v porovnaní napríklad s rokmi 90. ich využívame takmer na všetko. Pred dvadsiatimi rokmi sme nenosili pri sebe neustále mobilné telefóny, nemali na rukách smart hodinky. Dnes? Nevieme bez toho všetkého vyjsť z domu.

Závislý život

Ľudia si, bohužiaľ, ani neuvedomujú, ale stávajú sa na technológiách závislými. Už si nevieme predstaviť život bez informácií z internetu, prácu najčastejšie vykonávame len s počítačom, namiesto stretnutia preferujeme videohovor, ktorý nám sprostredkuje mini kamera a okolitému svetu dávame o sebe vedieť na sociálnych sieťach. Kedy naposledy ste strávili celý jeden deň bez televízie, mobilu, tabletov či iných zariadení? Už si to nevieme predstaviť a, úprimne, pri výpadku elektriny či internetovej siete začíname nervóznieť.

Technológie ďalej na nás vplývajú tak, že strácame sociálne cítenie a schopnosť komunikovať s ľuďmi. Spoznávanie nových priateľov je čoraz náročnejšie, pretože málokedy zdvihneme pohľad v spoločnosti od rozsvietenej obrazovky. Mladšia generácia už nie je veľmi zdatná v gramatike a nemá veľkú slovnú zásobu. Je to práve kvôli vplyvu sociálnych médií, kde sa na tieto aspekty jazyka nekladie dôraz.

Zdravotné problémy

Na technológie sa spoliehame a nevieme bez nich fungovať, čo znamená, že nie sme kreatívny a stresové situácie nezvládame. Okrem toho všetkého si nechávame telefón na noc pri hlave, pokladáme si laptopy na brucho a vôbec si neuvedomujeme, že všetky tieto zariadenia vyžarujú vlny, ktorých sme súčasťou. My síce možno teraz necítime žiadne negatívne účinky, no z dlhodobého hľadiska môžeme cítiť zdravotné problémy z elektronického žiarenia.

Foto: pixabay.com