Zmenila politika školenia BOZP pracovnú úrazovosť?

Starostlivosť o svoje vlastné zdravie a bezpečnosť pri práci môže pomôcť znížiť riziko pracovných ochorení a zranení. Každé jedno pracovisko obsahuje určité množstvo látok a zariadení, ktoré zamestnancom môžu spôsobiť ujmu. Zamestnávateľ je oprávnená osoba, ktorá ich musí eliminovať a upraviť do optimálne podoby, aby bola práca čo najmenším rizikom.

Okrem toho by vás mal oboznámiť s platnou politikou školenia BOZP pre zamestnancov, vďaka ktorej budete dbať na vlastné zdravie a vyhýbať sa rizikám na pracovisku aj sami. Zo zákona je školenie zamestnávateľ povinný vykonávať minimálne raz za dva roky, ak to charakter zamestnania a legislatíva neupravuje inak.

Potenciálne nebezpečenstvá na každom pracovisku

Aj keď si myslíte, že sa vám na vašom pracovisku nemôže nič stať, pretože sedíte za počítačom, opak je pravdou. Len z drobného pošmyknutia a pádu vzniká až 24 % pracovných úrazov, takže sa neoplatí podceňovať naozaj žiadny detail.

Sme na tom ale omnoho lepšie, čo dokazujú údaje Štatistického úradu. V rámci smrteľných pracovných úrazov sa to zlepšilo určite, pretože v roku 2007 to bolo spolu 97 takýchto prípadov a v roku 2013 spolu 53 smrteľných pracovných úrazov, teda menej. Môže za to aj spomínaná politika BOZP a lepšie podmienky pre zamestnancov, kam sa zaraďuje aj dostatočné osvetlenie kancelárie.

Hrozby a riziká, ktoré si ani neuvedomujeme

Takže, ak k vám v najbližšej dobe príde školiteľ a oboznámi vás so všetkými vlastnosťami hasiacich prístrojov a vykoná kontrolu hydrantov, veľmi dobre počúvajte. Čas, kedy zužitkujete všetky informácie môže prísť veľmi rýchlo. K potenciálnym hrozbám sa radia aj tieto bežné veci:

  • chemikálie
  • vystavenie vírusom
  • elektrina, požiar a plyn
  • pády

Hneď ako identifikujete potenciálne nebezpečenstvo, upovedomte o tom svojho zamestnávateľa, aby  mal aj on čas prijať vhodné opatrenia. Nič nepodceňujte.

Foto: pixabay.com