Vyberte si to správne životné poistenie

Zamýšľate sa niekedy nad tým, aký krehký dokáže byť ľudský život? Pokiaľ ste mladí, nad rizikami, ktoré vás každodenne môžu stretnúť a ohroziť váš život, ste ešte asi veľmi nepremýšľali. V článku sa dočítate o viacerých situáciách, ktoré môžu váš život a vašu budúcnosť ohroziť, a takisto aj o tom, ako sa pred nimi chrániť prostredníctvom životného poistenia.

A preto s pribúdajúcim vekom je už nevyhnutné myslieť dopredu na seba aj na svoju rodinu, ktorú treba v prípade potreby zabezpečiť.

Zdravie máme len jedno a život je pre nás to najcennejšie – preto si ich chráňme

Pravdepodobne by sme sa všetci zhodli na tom, že životné poistenie je pre človeka naozaj nevyhnutnosťou. Nikto z vás nevie predvídať budúcnosť a ani to, čo sa vám môže prihodiť v každej minúte vášho života, preto je dobré byť pripravený na každú životnú situáciu. Rôzne nástrahy a riziká na vás striehnu už od malička, keď ste boli ako deti náchylnejší na choroby, infekcie a úrazy pri hrách, v čase dospievania ste mohli utrpieť úrazy počas športovania a v dospelosti zas na pracovisku.

S pribúdajúcim vekom sa na vás opäť začínajú „lepiť“ rôzne ochorenia, ktoré môžu zásadným spôsobom obmedziť vašu schopnosť pracovať alebo viesť plnohodnotný život. Okrem prevencie v podobe správnej životosprávy a pravidelných preventívnych prehliadok spočíva ochrana nášho života aj vo vhodnom a správne nastavenom životnom poistení.

Výber vhodného poistenia by sa mal začínať zvážením potrebných rizík v súvislosti s následkami udalostí na váš rozpočet a súčasne pokračovať s nastavením výšky finančného krytia (poistnej sumy), čo vyústi do výberu konkrétneho produktu.

Na aké riziká sa vzťahuje životné poistenie?

Najvážnejšie, čo vás z hľadiska vplyvu na rodinný rozpočet môže postihnúť, je invalidita, v dôsledku ktorej nie je živiteľ rodiny schopný pracovať a tak svoju rodinu finančne zabezpečiť. Súčasne potrebuje invalidný človek ďalšie výdavky navyše – na lekársku starostlivosť, špeciálne pomôcky a lieky, zaplatenie opatrovateľa a podobne. V prípade invalidity si môžete vybrať poistenie invalidity následkom úrazu alebo invalidity následkom úrazu aj choroby.

V rámci druhého typu poistenia môže ísť o čiastočnú alebo plnú invaliditu, pri ktorých si možnosť vyplácania poistnej sumy zvolíte vo forme jednorazového, mesačného alebo ročného dôchodku.

Ďalšími z vážnych poistných rizík sú trvalé následky po úraze, civilizačné ochorenia a smrť. Následky úrazu a vážne ochorenia majú dlhodobý dosah na váš rozpočet, a preto životné poistenie v tomto prípade dokáže zabezpečiť finančné zdroje na dostatočnú liečbu alebo hospitalizáciu a drahšie lekárske zákroky.

Pri trvalých následkoch býva poistná suma vyplácaná väčšinou po ich ustálení v intervale 1 – 5 rokov od vzniku úrazu, no pri stratových úrazoch je možné vyplatenie celej čiastky naraz. V rámci poistenia vážnych chorôb má každá poisťovňa vypracovaný zoznam konkrétnych ochorení, napr. rakovina, infarkt, diabetes, slepota a pod., na základe ktorého je po diagnostikovaní toho určitého ochorenia pacientovi vyplatená príslušná poistná suma, a to celá naraz.

Poistenie v prípade smrti slúži na pokrytie výdavkov spojených s pohrebom, ale aj na vykrytie výpadku príjmu v rodine a vyplatenie záväzkov, ak poistník nejaké po sebe zanechal. Toto poistenie je možné uzatvoriť v niekoľkých formách, a to ako: poistenie v prípade akejkoľvek smrti, poistenie smrti následkom úrazu a poistenie smrti pri dopravnej nehode.

Medzi menej závažné riziká, ktorých pripoistenie nie je nevyhnutné, patrí práceneschopnosť (PN), pri ktorej je poistná suma vyplácaná spravidla maximálne jeden rok. V zmluve si určíte parametre, ktorými sú výška dennej dávky, ktorá závisí od výšky vášho príjmu, a dĺžka minimálneho trvania PN, ktorá môže byť 7-, 14-, 21- alebo 62-dňová.

Je životná poistka naozaj taká dôležitá?

Keď sa pozrieme bližšie na jednotlivé riziká je vhodné vysvetliť si aj základné typy poistenia, ktorými sú:

  • rizikové životné poistenie – ide len o poistenie v prípade úmrtia, bez sporenia,
  • kapitálové životné poistenie – poistenie smrti spojené so sporením a garantovaným výnosom,
  • investičné životné poistenie – poistenie smrti kombinované s investovaním do fondov, pri ktorom však hrozí určité investičné riziko.
  • K základným druhom poistenia svojho života si môžete vybrať aj jednotlivé typy pripoistení, ktoré sa vzťahujú na ďalšie riziká, a to sú:
  • úrazové poistenie,
  • poistenie detí,
  • zdravotné a nemocenské poistenie,
  • poistenie nezamestnanosti,
  • poistenie práceneschopnosti,
  • poistenie invalidity a mnohé iné.

Výber rizík vo vašom životnom poistení musí zodpovedať vašim aktuálnym a konkrétnym potrebám, teda okrem vyššie spomenutých situácií treba zohľadniť aj vaše povolanie, zdravotný stav, to, či vykonávate nejaké rizikové športy, a podobne. V prípade uzatvárania životnej poistky sa preto najprv zamyslite, či máte kryté vážne riziká (choroby, úrazy a smrť), čo je podstatným základom každej poistky.

Až potom si pripoistite tie menej závažné situácie, ktoré môžu nastať. Vyhnete sa takto tomu, že si budete za poistenie platiť zbytočne veľa, a to za riziká, ktoré sú vo vašom prípade úplne zbytočné. Poprípade tomu, že síce budete mať poistenie lacné, ale zároveň nebude pokrývať všetky riziká, ktoré sú predmetom vašich potrieb.

Foto: pixabay.com