Hovorme o jedle a vybavenie školskej jedálne

Pred troma mesiacmi sme na Slovensku oslávili Svetový deň potravín pod záštitou Slovenského poľnohospodárska a potravinárskej komory a Centrumu rozvoja znalostí o potravinách n.o., a to projektom s názvom „HOVORME O JEDLE“.

V rámci tohoto projektu boli pre žiakov a učiteľov základných škôl so sídlom v Slovenskej republike pripravené súťažno-vzdelávacie aktivity, výtvarná súťaž Chutné maľovanie, literárna súťaž Kúzlo dobrého jedla a fotografická súťaž Očami gurmána.

Projekt mal za cieľ podporiť aktívnu účasť školy pri procese vzdelávania detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch a nielen to. Jeho ďalšou úlohou bola komunikácia zdravého životného štýlu, ale tiež úloha potravín pri ochrane zdravia a životného prostredia, regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Inklinácia k odmietaniu školského stravovania môže byť podnietená viacerými faktormi. Okrem špecifických individuálnych diet pre žiakov to môže byť aj zastaralé vybavenie školskej jedálne.

Niektoré školy si jedálenské zostavy ako sú stoly a stoličky vyberajú poctivo a potom majú obedné prestávky úplne iný zážitok.

Foto: pixabay.com