Sedem divov sveta

Sedem divov starovekého sveta

Sú najzaujímavejšie stavby, ktoré vznikli v staroveku v oblasti Stredozemného mora a na Strednom východe. Za ich zápis ako divov sveta vďačia gréckemu spisovateľovi menom Antipatros. Tento muž spísal zoznam stavieb, ktoré v ňom vzbudzovali dokonalosť. Zoznam stavieb sa uchoval a je známy až dodnes.

Medzi tieto divy sveta patria:

  1. Pyramída v Egypte – Cheopsova pyramída, alebo Pyramída pri Gíze sú najstarší div, a jediný div starovekého sveta, ktorý sa zachoval. Najznámejšia pyramída v Gíze má až 137 metrov.

Chufuova pyramída

 1. Visuté záhrady kráľovnej Semiramis, Babylon – Miesto, ktoré symbolizovalo raj na Zemi. Skladali sa z viacerých arkád, ktoré boli postavené do tvaru pyramídy. Zavlažované boli z neďalekej rieky Eufrat.
 2. Artemidin chrám v Efeze – Bol dlhý 112 a široký 52 metov. Vo svojej dobe to bola najväčšia stavba. Chrám dal postaviť okolo roku 550 p.n.l. Král Kroisos. Neskôr bol však zničený, ale opätovne postavený, čo trvalo 112 rokov.
 3. Diova socha v Olympii – 12 metrov vysokú nádhernú sochu zo slonoviny, zlata a drahokamov postavil cca v roku 433 p.n.l. sochár Feidas. Socha stála v chráme, ktorý bol postavený len pre ňu. Neskôr bola presťahovaná do Konštantinopolu, kde ju zničil oheň.
 4. Mauzóleum v Halikarnasse – Král Mausolos II. bol bojachtivý panovník, ktorý si z peňazí získaných v obliehaných mestách zadovážil obrovskú hrobku. Bola vysoká 42 metrov a doteraz sa zachoval výraz mauzóleum, ktorý označuje hrobku, či pamätník.
 5. Rodoský kolos – Táto 37 metrov vysoká bronzová socha bola postavená obyvateľmi, ako vďaka bohovi Héliovi. Nevieme kde presne stála. Kolos bol poškodený zemetrasením a neskôr roztavený.
 6. Alexandrijský maják – 122 metrov vysoká stavba, ktorá 1000 rokov odolávala zemetraseniam. Podľahla roku 796 a trosky boli použité na stavbu pevnosti.

Nových sedem divov sveta

Nové divy sveta boli zvolené v roku 2007. Zvoleniu predchádzalo celosvetové hlasovanie.

Ľudia vybrali tieto divy:

 1. Chichen Itzá – Sídlo postavené Mayským ľudom v Mexiku. Dnes sa považuje za bohaté archeologické nálezisko.

Kukulkánova pyramída, Chichen Itzá.

 1. Socha Krista – Socha postavená roku 1931 v Rio de Janeiro má aj s podstavcom 37 metrov. Bola vybudovaná z lásky k nezávislosti. Príspevky na ňu sa vyzbierali za 10 rokov.

Kristus Spasiteľ, Rio de Janeiro.

 1. Čínsky múr – Múr vybudovaný v 15. až 17. storočí a slúžil na ochranu pred mongolskými
  bojovníkmi. Od roku 1987 patrí pod UNESCO.

Veľký čínsky múr, systém opevnenia.

 1. Machu Picchu – Známe ako stratené mesto Inkov, ktoré je postavené v Peru.

Machu Picchu, nachádza sa cca 70 km severne od mesta v peruánskych Andách Cusco.

 1. Petra – Je to architektonické skalené nálezisko. Natáčali sa tu viaceré slávne filmy,
  ako napríklad Indiana Jones

Skalné mesto Petra, Jordánsko.

 1. Koloseum – Najznámejšie ruiny amfiteátra v Ríme. Vysoký je 48 metrov a po obvode meria pol kilometra.

Koloseum, pôvodne sa volala táto stavba Flaviovský amfiteáter (podľa dynastie).

 1. Tádž Mahal – Je pamätník v Indii postavený pre zosnulú manželku panovníka. Stavba začala roku 1631 a trvala 17 rokov.

Tádž Mahal. Taktiež je zapísaný do svetového dedičstva UNESCO.

Foto: pixabay.com