Samozamestnanie

Možno ste sa aj vy dostali do situácie, že ste prišli o prácu. Neustále pozeráte a hľadáte vhodné pracovné inzeráty, minuli ste už nejednu náplň do tlačiarne, ktorú ste minuli na tlačenie žiadostí o prijatie do zamestnania, ktoré neustále posielate, ale aj napriek tomu sa vám nedarí prácu si nájsť.

V takomto prípade zaiste zvažujete všetky možnosti. Môžete napríklad začať podnikať, formou niektorej z obchodných spoločností, prostredníctvom založenia sro. Možno si však na to netrúfate, odrádza vás viacero skutočností.

Aj úrady práce neustále ponúkajú zaujímavé projekty na podporu zamestnanosti ľudí. Jedným z nich je tzv. samozamestnanie, alebo samostatne zárobková činnosť.

Čo to vlastne samozamestnanie je a na akom princípe funguje? Ide vlastne o živnosť, prevádzkovanú sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosiahnutia zisku, za podmienok, ktoré sú stanovené v jednom zo zákonov o živnostenskom podnikaní.

Úrady práce poskytujú príspevky na samostatnú zárobkovú činnosť, tieto sú nástrojom aktívnych opatrení na trhu práce na podporu vytvárania nových pracovných miest formou samozamestnania.

Možno vás zaujíma, odkiaľ príspevok je a či je nutné ho vrátiť? Prostriedok je nenávratný a je z prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu.

Aké podmienky musíte splniť, aby ste mohli požiadať o daný príspevok? Aj to je otázka, odpoveď na ktorú vás určite veľmi zaujíma. Je pravda, že je potrebné splnenie niekoľkých podmienok. Požiadať o tento príspevok môže každý uchádzač o zamestnanie, ktorý je na úrade práce evidovaný minimálne 3 mesiace. Neplatí to však pre uchádzačov, ktorý nedovŕšili 25 rokov, takých čo ešte pred menej ako 2 rokmi študovali a doposiaľ nezískali žiadne platené zamestnanie. Uchádzač príspevok získa pri splnení týchto podmienok, avšak svoju činnosť musí nepretržite vykonávať minimálne po dobu dvoch rokov.

Príspevok je vlastne poskytovaný na úhradu nákladov spojených so samostatne zárobkovou činnosťou.