Povinné zmluvné poistenie na Slovensku neobíde nikoho, ani vás

Jeden z prvých úkonov, ktorý musíte spraviť po zadovážení nového alebo ojazdeného auta je zakúpiť si PZP. Bez neho vás na slovenské cesty nepustia. Vlastne pustia, no pri cestnej kontrole vás takáto ignorácia môže vyjsť veľmi draho. Preto zbytočne neriskujte a zájdite do jednej z vybraných poisťovní. Ak ste na rozpakoch, z ktorej strany chytiť danú problematiku do rúk, my vám poradíme.

Ako sme napísali, povinné zmluvné poistenie, v skratke PZP, musia mať zaplatené všetci majitelia alebo držitelia, prípadne prevádzkovatelia motorových a prípojných vozidiel registrovaných na území Slovenska. Zjednodušene povedané, všetky vozidlá s prideleným evidenčným číslom. No nielen tie. Existujú aj výnimky. Napríklad pracovné stroje vykonávajúce činnosť na poli, v lesoch, alebo závodoch. Cez deň poskytujú výdatnú pomoc poľnohospodárom a robotníkom na poliach, lúkach, lesoch a fabrikách, no po skončení pracovnej doby sa presúvajú naspäť do svojich materských organizácií po cestných komunikáciách. Konkrétne znenie danej problematiky nájdete v zákone č. 381/2001 Z. z. O povinnom zmluvnom poistení.

Vyznať sa v základných záležitostiach nám nezaškodí

Keby sme sa na povinné zmluvné poistenie pozreli podrobnejšie lupou, na čo slúži, tak slúži predovšetkým na pokrytie nákladov pri poškodení majetku, zdravia, prípadne v súvislosti so smrťou, spôsobenou poisteným vozidlom. Zodpovednosť za spôsobenú škodu nesie na Slovensku jeho majiteľ, prípadne držiteľ a v prípade cudzincov vodič vozidla. Ak je vozidlo zaobstarané lízingom, poistku platí jeho nájomca.

Zaplatenie a vydanie povinného zmluvného poistenia sa potvrdzuje vystavením takzvanej bielej karty. Na vyzvanie sa predkladá príslušníkom policajného zboru, alebo ostatným orgánom na dôkaz toho, že ste poistku skutočne aj zaplatili. Poistka platí pre územie Slovenska. Pre ostatné štáty Európskej únie dojednané v poistnej zmluve platí zase zelená karta.

Zakúpte si presne len to, čo potrebujete. Výrazne ušetríte

Poistka sa zvyčajne uzatvára na jeden rok odo dňa vyznačenom v poistnej zmluve. Tento dátum je okrem iného dôležitým údajom. Musí mu predchádzať prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel. V poslednej dobe poisťovne vychádzajú klientom v ústrety a poskytujú aj tzv. krátkodobé poistenie, napr. na tri mesiace využiteľné z rôznych praktických dôvodov. Pri predaji auta, pri prepise, a vyradení z evidencie. Ak má platca poistky záujem zrušiť poistnú zmluvu, musí tak spraviť minimálne šesť týždňov pred vypršaním jej platnosti.

Od čoho sa odvíja cena zákonnej poistky

Na výšku samotnej povinnej zmluvnej poistky má, podobne ako aj pri iných typoch poistenia, vplyv viacero dôležitých faktorov. Ten najzásadnejší, od ktorého sa vlastne všetko odvíja, je hodnota auta v dobe jeho prvého predaja zákazníkovi, čiže cenníková cena. Tu nenašpekulujeme absolútne nič. Tento faktor zahŕňa v sebe podrobnú technickú špecifikáciu auta. Či sa jedná o osobné, alebo nákladné, prípadne motocykel, resp. pracovný stroj. Ďalej, na čo konkrétne bude používané, či na osobnú prepravu majiteľa a jeho rodiny, alebo poslúži na podnikanie, napr. na prepravu verejnosti. Pozornosti poisťovní neujde ani objem motora, výkon motora, hmotnosť, a pod.

Zdatný šofér zaplatí rozhodne menej

To sú aspekty, týkajúce sa priamo vozidla. Avšak výšku zákonnej poistky spravidla zohľadňuje určitou mierou aj ľudský faktor. Vek majiteľa, prípadne užívateľa auta, šoférske skúsenosti, počet najazdených kilometrov bez nehody, počet a druh poistných udalostí súvisiacich s prevádzkou vozidla a mnoho ďalších.

Jeden z najdôležitejších ukazovateľov stanovujúcich výšku poistky, na ktorý by sme radi  poukázali, je najmä vek šoféra. Je len logické, že mladšie vekové skupiny zvyknú viac riskovať na cestách, než šoféri vo vyššom veku. Rovnako dĺžka bezškodovej prevádzky zohráva významnú úlohu. Čím ste lepším šoférom, tým menej platíte. Nech je tak, či onak, na presný výpočet existujú konkrétne tabuľky, no zároveň pripomíname, že nejde o nič exaktné, pevne dané. Skôr o akési  rámcové vymedzenie, kde asi patríte so svojím vozidlom, do akej poistnej kategórie.

Sledujte ponúkané zľavy a využite ich

Mnohé poisťovne avizujú svoje permanentné zľavy pre nových potencionálnych klientov, alebo pre svojich verných klientov. Tieto skvelé ponuky treba jednoznačne využiť, pretože každé ušetrené euro sa počíta. Nehovoriac o tom, že v niektorých poisťovniach je PZP dosť drahé, niekedy až viacnásobne oproti konkurencii. Úplne najideálnejšie je mať viacero poistiek rôzneho typu v jednej poisťovni. Vtedy k vám naozaj budú pristupovať s väčším pochopením, už len preto, aby vás nestratili. Takže pamätajte aj na toto. Platiť môžete šekom na pošte, prostredníctvom internetbankingu vo vašom PC, alebo cez mobilnú aplikáciu vo vašom smartfóne.

Odporúčame vám platiť načas a jednorázovo. Vyjde vás to lacnejšie a bez zbytočných dodatočných komplikácií.

Foto: pixabay.com