Podnikáte a využili ste dotáciu z verejných zdrojov? Potom by ste mali byť aj v RPVS

Zas a znova je to celé o tom, ako môžete využiť dostupné možnosti v podnikaní a na jeho zjednodušenie. Dotácie sú dostupné pre všetkých, ktorí samozrejme spĺňajú konkrétne požiadavky. Jednou z nich je aj zápis do RPVS. Ak je to váš prípad a neviete, o čom je reč, mali by ste sa poponáhľať s nápravou a informovať sa o tom, ako to funguje.

Kedy je nutný zápis do RPVS?

Na začiatok by sme si mali ujasniť, že to celé podlieha zákonu, ktorý vstúpil do platnosti od februára minulého roka (2017). Presnejšie je to zákon číslo 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

Ako už zo samotného názvu vyplýva, zapísať sa doň musíte, ak ste partnerom verejného sektora, teda ak ste po úspešnom založení spoločnosti nadviazali spoluprácu s organizáciami verejného charakteru. Môže to byť obec, firma, podnik a iná inštitúcia, ktorá pracuje s verejnými financiami a vám ich na podnikateľské účely podľa uzavretej dohody poskytla.

Kto je partnerom RPVS?

Veľa podnikateľov dnes týmto spôsobom zabezpečuje svoju prevádzku a chod firmy, mnohé úspešné verejné projekty sú toho dôkazom. Jediným problémom môže byť, že ste sa zabudli zapísať do RPVS. Ide o zoznam, kde sú všetky dôležité informácie o všetkých zúčastnených stranách. Ak  teda čerpáte tieto zdroje, informujte sa o povinnosti zapísania sa do registra, v opačnom prípade hrozia sankcie a pokuty.

Kto je oprávnený na zápis

Svojvoľne sa vybrať na úrad a zapísať všetky dôležité údaje ako podnikateľ nemôžete. Musí to urobiť hodnoverná osoba, čím sa samozrejme zaisťuje miera transparentnosti, istoty a zodpovedného riadenia celého systému, čo bola a je podstata zavedenia tohto zákona.

Takže si pripravte potrebné dokumenty, niektoré z nich si dodatočne môžete vytlačiť s pomocou stále výkonných tonerov Epson vo vašej tlačiarni a požiadať o zápis všetkých dôležitých údajov z týchto dokumentov do registra.

Väčšinou vám tieto služby poskytne advokátska kancelária, ktorá je oprávnená zapisovať konkrétne osoby. Samozrejme, že vám poradia aj v mnohých iných prípadoch, ktoré sa vašej podnikateľskej činnosti týkajú, na zápis do RPVS sa ale zabudnúť nevypláca. Tak sa na to informujte.

Foto: pixabay.com