Kultové filmy, ktoré jednoducho musíte vidieť

Film odráža rôzne aspekty a uhly pohľadu na vnímanie reality. Je reflexiou skutočných okamihov, ale pretavených do umeleckej podoby. Ide teda o ďalší prierez skúmania umenovedy. Na jej vnímanie i chápanie máme často odlišné názory. V otázkach hodnotných filmových diel dochádza často aj k protichodným odborným názorom. V tom tkvie skutočná sila umeleckých, respektíve filmových diel.

Film treba chápať ako súbor po sebe nasledujúcich obrázkov, rýchlo a efektívne spracovaných ľudskou zrakovou sústavou. Okrem tejto vizuálnej stránky disponuje auditívnym, zvukovým pôsobením na diváka. Predkladá nám teda toľko možností, ako ho uchopiť, na aké umelecké či technické kritériá sa zamerať. Je to plnohodnotné dielo, ktoré vzbudzuje u diváka väčší či menší záujem.

Nikdy neobsedíme pri filme, ktorý nás neoslovil. Jednoducho si ho po niekoľkých záberoch prestaneme všímať. V praxi to môže vyzerať aj tak, že sa v kine zameriame na účesy ostatných divákov. Doma sa začneme zaujímať napríklad aj o umývanie riadu. Niektorí filmoví kritici tvrdia, že len dobre nenávidený film získava na svojej masovosti, kultovej úrovni.

Kultový film je ten, ktorý vám jednoducho “nedá spávať“

Pritom nemusí ísť o žiadny hororový trhák. Vôbec sa vám nemusí ani páčiť. Možno vás bude vyrušovať výber scény, charakterov či celková dejová výstavba. V tom práve tkvie sila a umenie kultových filmov.

Nemusia získať ani značný komerčný potenciál, majú rovnako fanúšikov, ako aj kritikov. Sú to masové diela, ktoré sa okamžite dostávajú do centra pozornosti. Typické sú pre ne obnovené premiéry či celkový dosah na životný štýl širokej verejnosti. Oslovujú čoraz častejšie mladú generáciu. Vybrali sme pre vás niekoľko kultových filmov, ktoré si zaslúžia našu pozornosť.

Rôzne lajcké či odborné diskusie zaplnili aj filmové dielo Memento. Ide o mysteriózny, psychologický triler, ktorý sa začína drsným odkazom Zabi ho!. Je to vysoko oceňované dielo známeho Christophera Nolana. Zaslúžil sa o súbor retrospektívnych, chladných a miestami až neuveriteľných snímok.

Zaujímavú mysterióznu zápletku prináša aj film Zelená míľa. O jeho vznik sa v roku 1999 zaslúžil režisér Frank Darabont. Starý Paul v domove pre seniorov začína rozprávať svoj príbeh. Dejisko filmu je sústredené do prostredia neúprosnej väznice. Presne do bloku, kde sú umiestnení väzni s odsúdením na trest smrti. Míľovými postrehmi sa možno budete zaujímať o každý dejový či technický detail vo filme.

Životopisnou drámou zachytávajúcou osud aristokrata odkázaného na pomoc opatrovníka, bývalého väzňa je aj film Nedotknuteľní. Vytvára humorné, tragické, ale aj introspektívne obrazy o tom, ako sa dá žiť, aj keď nám to telesné hendikepy výrazne okliesňujú.

Kultovým filmom je aj dráma Krstný otec zachytávajúca život americkej mafiánskej rodiny. Film opisuje problémy hazardu, prostitúcie či organizovaného zločinu. Tak ako aj tieto filmy, nech budú aj vaše pocity z nich kultové. Je toľko nevypovedaných životných právd, ktoré nedokážu zachytiť ani diela tých najlepších umelcov. Aj v tom je štipka umenia!

Foto: pixabay.com