Gotické umenie

Všetky smery umenia zasiahli ako maliarstvo, tak aj sochárstvo, architekrútu i literatúru. Inak to nebolo ani v prípade nasledovníka románskeho umenia, ktorý sa začal formovať vo Francúzsku v polovici dvanásteho a pretrvával až do konca pätnásteho storočia. Reč je o gotickom umení.

Katedrála Panny Márie v meste Burgos. V roku 1984 bola zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Názov gotickému umeniu vymysleli talianski renesanční humanisti a spočiatku vyvolávalo pohŕdanie, pretože umenie Gótov bolo považované za barbarstvo. Prvým impulzom, ktorý takpovediac naštartoval smer gotiky, sa stal kostol vo francúzskom opátstve Saint Denis, neďaleko hlavného mesta Paríž.

V gotickej architektúre dominujú najmä štíhle vysoké stĺpy, ktoré prechádzajú do obrovských piliérov a vytvárajú tak zväčša chrámové priestory. Ďalším charakteristickým znakom budov postavených v tomto období sú úzke, vysoké a tenké okná, ktoré majú na svojich koncoch zalomené oblúky. Nechýbajú ani vežičky ozdobené výčnelkami či malé okná, ktoré spolu tvoria tvar trojlístkov. Už z tejto polohy okien vyplýva hlavný motív gotického umenia, ktorý bol verne kopírovaný, a to sú rastlinné motívy, ktoré sú najčastejšie využívaným prvkom v gotike.

Práve v období gotiky sa dostáva do popredia v maliarstve maľba na sklo, ktorú máme možnosť často zhliadnuť v kostoloch. Obrazy neznázorňovali nič iné, ako Ježiša Krista, čo sa odrazilo aj v sochárstve. Najvýznamnejším slovenským gotickým sochárom, pochádzajúcim z Levoče, je majster Pavol a jeho diela sú prístupné aj verejnosti. Práve na nich sú dokonale spojené prvky obdobia gotiky. Gotickému umeniu sa nevyhli ani rôzne umelecké remeslá, ku ktorým patrí kovotepectvo, rezbárstvo, nábytkárstvo i väzba kníh.

Foto: pixabay.com