Ako treba sušiť drevo na jednotlivé účely?

Vlhkosť ovplyvňuje všetky fyzikálne aj mechanické vlastnosti dreva a robí z neho materiál, ktorého vlastnosti sa procesom sušenia menia. Drevo sa tak môže krútiť alebo popraskať, čo ho môže výrazne znehodnotiť. Preto je vhodné sušenie dreva riadiť a z vlhkého, teda tvarovo i pevnostne nestáleho dreva vytvoriť materiál, ktorého vlastnosti sa naďalej budú meniť len minimálne.

Drevo je hygroskopický materiál, čo znamená, že mení svoju vlhkosť podľa teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu vo svojom okolí. Inú vlhkosť má drevo, ktoré je použité v exteriéri a inú pri použití ako nábytok vo vykurovanej miestnosti. Cieľom je, aby sa vlhkosť dreveného výrobku alebo prvku čo najviac priblížila rovnovážnej vlhkosti prostredia, v ktorom bude následne uložený.

Pre použitie dreva v exteriéri sa dá počítať s vlhkosťou okolo 20 %. Na dosiahnutie tejto hranice stačí aj prirodzené sušenie dreva, kedy je drevo uložené v priestore, kde vysychá, a nie v umelej sušiarni. Príkladom sú strešné laty. Hranica tejto vlhkosti už umožňuje napadnutie dreva drevokaznými škodcami, a preto je nutné v konštrukciách, ako sú krovy, používať drevené prvky s nižšou vlhkosťou. Na dosiahnutie nižšej vlhkosti ako 20 % je potrebné sušenie dreva niektorým z priemyslových a riadených spôsobov.

Prvky v konštrukciách

Pre prvky zabudované v konštrukciách, ktoré sú v styku s tepelnou izoláciou, by vlhkosť nemala prekročiť 17 %. Ideálna vlhkosť dreva na takéto použitie je 12-15 %, kedy je drevo prirodzene chránené voči napadnutiu drevokaznými hubami a hmyzom, takže nie je nutná jeho ďalšia dodatočná ochrana.

Vo všeobecnosti je fyzikálna ochrana dreva, teda udržanie vlhkosti pod hranicou 15 %, jeho najlepšou ochranou. Najrôznejšie impregnácie môžu pri vyššej vlhkosti dreva jeho zničenie spomaliť alebo oddialiť, ale riziko napadnutia nikdy celkom neeliminujú.

Foto: Bigstockphoto.com