Ako ovplyvnia roboty zamestnanosť?

Už dnešní tridsiatnici si dobre pamätajú pútavé sci-fi seriály, ktoré so zatajeným dychom sledovali približne na prvom stupni základnej školy. Predstava, že človek komunikuje s robotom, respektíve inou formou umelej inteligencie, bola v tom čase smiešna. Tieto vedecko-fantastické útržky sa už niekoľko rokov postupne dostávajú do našich všedných pracovných dní.

Ako treba reagovať na fakt, že istú ľudskú silu dokáže vo firmách nahradiť výsledok automatizácie, respektíve robotizácie? Určite tento informačno-komunikačný progres nezastavíme. Rozhodne sa o to ani netreba pokúšať. Stačí, ak sa zmierime s tým, že o pár rokov sa na recepcii vo firme budeme zdraviť napríklad s robotom-mechanikom.

Čím viac analýz v prieskumoch na trhu a v problematike automatizácie, tým viac odlišných názorov. Niektoré sú dosť skeptické. Zastávajú názor, že ľudská pracovná sila by sa pravdepodobne v niektorých oblastiach mala pripraviť na škrty. Dokonalosť mechaniky a umelo inteligentných strojov nahradí pracovné sily predovšetkým na administratívnych pozíciách. Zatiaľ to však pri množstve byrokratických úkonov vôbec nepociťujeme.

Avšak aj to je len jedna stránka mince…. Tou druhou je presvedčenie o opaku. Robotizácia skôr zachová, respektíve zvýši zamestnanosť. Ak už aj konkrétne pracovné miesta budú reálne robotikou nahradené, podporia sa iné profesijné príležitosti. Oblasť služieb, komunikačných technológií, údržby a správy umelo-inteligenčných strojov bude na trhu práce stále žiadaná.

Ruka v ruke človek s robotom

Problematiku robotizácie a automatizácie netreba chápať ako boj či strach o stratu zamestnania. Prečo by sme mali súťažiť s pragmatickým využitím výsledkov rôznych vedných odborov? Veda napreduje. Len človek ju dokáže prebádať, a preto ak chápeme robotiku ako zlo…. Tak sami sme si ho vytvorili! Kolegov-robotov preto treba brať ako spolukandidátov v tej istej pracovnej oblasti, len na inom stupni inteligencie.

Držme sa reálnych faktov a nesnažme sa uspieť nad veternými mlynmi, ktoré sa ešte ani nerozkrútili. Verme preto v silnejšie pracovné nasadenie na pozíciách v informačných a komunikačných sektoroch.

Predpokladajme spojitosť, respektíve silnejšie prepojenie medzi rôznymi spoločensko-vednými odbormi. Neverme teda v nutné prepúšťanie. Skôr sa zamerajme na svoju kvalifikáciu. Pracovná ľudská sila s vysokou inteligenčnou kapacitou nebude musieť v praxi s robotikou súťažiť. Takýto vysokokvalifikovaný zamestnanec s čo najširším všeobecným prehľadom bude stále žiadaný… V hlbokej podstate ani predstava o kolegoch-robotoch nie je až taká absurdná. Spolu sa možno budeme nádherne dopĺňať!

Foto: pixabay.com